Viral marketing, czyli marketing wirusowy to, mówiąc najprościej, jedna z form buzz marketingu. Dzięki swoim specyficznym cechom tworzy odrębną kategorię działań promocyjnych:

-Informacja jest przekazywana jedynie w Internecie

-Przekaz rozpowszechnia się w postępie geometrycznym

-Forma przekazu zachęca użytkowników do przesyłania zawartości (ostatecznie samego linka)

-Przyjmuje najczęściej formę obrazu, filmu, gry interaktywnej, czasem oprogramowania freeware, gadżetów sieciowych

-Gratyfikacją dla użytkownika jest korzystanie z danej formy wirusa – zabawnego klipu, ciekawej gry , użytecznego programu czy ozdobnej e-kartki urodzinowej

-Przysłany przez znajomych wzmaga koncentrację na treści przekazu, a przez to na zapamiętanie marki

-viral marketing istotnie wpływa na świadomość, wizerunek i rozpoznawalność marki.

ZALETY VIRAL MARKETING:

+Niski koszt dotarcia

+Skupienie uwagi odbiorcy na przekazie

+Komunikacja z klientem – użytkownik ma szansę skomentować, przedstawić opinie

+Forma przekazu niezależna od wymogów TV czy prasowych, omijanie cenzury

+O danej marce mogą się dowiedzieć jednostki, które dotąd nie miały takich możliwości, a okażą się potencjalnym rynkiem zbytu

+Informacja o marce może w krótkim tempie obiec cały świat

WADY VIRAL MARKETING:

-Niemal niemożliwa jest kontrola przepływu przekazu

-Trudno testować kampanię marketingową

-Raz wypuszczony wirus żyje własnym życiem

-Reklama może zostać umieszczona w niekorzystnym kontekście, w witrynie sprzecznej z naszymi zamierzeniami

-Środowisko internetowe jest intensywnie opiniotwórcze, może znacznie wzmocnić nie tylko pozytywną reklamę, ale nasilić krytykę, szerzyć pogłoski szkodzące marce.