Viral marketing, jak każda inna forma marketingu posiada zarówno zalety, jak i wady. Viral marketing jest przede wszystkim narzędziem skutecznym, które nie wymaga wielkich nakładów finansowych. Komunikat reklamowy można indywidualnie personalizować zgodnie z oczekiwaniami odbiorców docelowych. Komunikat taki sprawia wrażenie wiarygodności, co jest jego ogromną zaletą. Komunikat ten wywołuje w odbiorcach nieodparte odczucie, iż autor ma na celu zażartowanie z produktu lub ukazanie jego nowego kontekstu. Powoduje to pozytywne uczucia u odbiorcy, który nie domyśla się iż właśnie zapoznaje się z marką i produktem i pozytywnie je utrwala w pamięci.

Viral marketing w internecie może różnić się od klasycznej reklamy. Koszty emisji i prezentacji nie są wysokie, toteż reklama może być dłuższa, skuteczniejsza.

Wada viral marketingu – brak kontroli nad jego rozprzestrzenianiem się

Wada viral marketingu – brak kontroli nad jego rozprzestrzenianiem się

Środowisko internetowe jet tworem charakterystycznym, więc viral marketing ma szersze pole oddziaływania, np. może łamać normy społeczne, tabu. Jednak trzeba pamiętać,  że nie zawsze jest to dobre rozwiązanie. Viral marketing oddziałuje na szeroką skalę, może trafić w krótkim czasie do ludzi na całym świecie. O marce mogą dowiedzieć się nawet te osoby, które nie są w chwili obecnej zainteresowani lub też nie posiadają funduszy na zakup konkretnego towaru.

Pierwszy kontakt z firmą i produktem może utrwalić pozytywne zdanie o firmie, które w przyszłości zaowocuje kupnem towaru tej firmy. W internecie można ponadto komentować opublikowane treści i filmy, jednak komentarze mogą być różne.

Znacząca jego wadą jest brak kontroli nad jego rozprzestrzenianiem się. Film może być umieszczony w różnym kontekście, nie koniecznie oczekiwanym. Viral marketing to korzystne narzędzie promocji przede wszystkim dla firm zajmujących się nowoczesnymi technologiami.